Terrasspool, tillval och tillbehör

Poolkemikalier

Reningsverket tar bort skräp och smuts. Att använda poolkemikalier och reningsverk tillsammans är det bästa sättet för att säkerställa en bra badmiljö och förhindra bakterietillväxt i poolen.

Aktivt syre som verksamt desinfektionsmedel rekommenderas till den som har känslig hud eftersom aktivt syre inte är uttorkande på samma sätt som klor. Aktivt syre förbrukas snabbt. Var därför extra noga med att bevaka halten aktivt syre i badet.

I en pool ska pH-värdet skall vara 7,2-7,6. Om pH-värdet är för lågt kan det ge ögon- och hudirritationer och förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det är för högt reduceras det aktiva syrets effekt och algtillväxten ökar snabbt.

Reservdelar