Frågor och svar

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor. Oftast är dock det snabbaste och enklaste sättet att hitta den information du söker under respektive produktsida eller här i vår FAQ. Här, under frågor och svar har vi samlat några av de vanligaste frågeställningarna. 

Hittar du inte svaret? Kontakta oss gärna på info@villapoolnord.se så hjälper vi dig!

I ett sandfilter renas vattnet genom en sandbädd. När filtret blir fullt backspolar man det, så är det klart att användas igen. I reningsverket med polyesterfilter byter man ut filtret när det blir tätt. Filtren går att rengöra och återanvända ca 10 gånger.

Vill ni sköta badet som ett poolsystem och alltid ha badet redo för användning rekommenderar vi sandfiltersystemet. Det är mycket lättskött och klarar kontinuerlig drift. Reningssystemet med polyesterfilter passar de som inte använder poolen så ofta men vill bada några dagar i sträck utan att byta vatten. 

Det är mycket fördelaktigt att isolera tunnan. Det spar energi och påskyndar uppvärmningen, framförallt vintertid. Vår rekommendation är 10 cm isolering i botten och 5-7 cm på sidorna. Använd frigolit/markskiva som inte kan suga åt sig vatten.

Med vedeldad kamin är uppvärmningstiden (från 6 grader till 38 grader) cirka 2,5-3,5 timmar. Med en 6 kW elvärmare är uppvärmningstiden cirka 12 timmar. Uppvärmningstiden varierar beroende på utetemperatur, hur tunnan isolerats, vedens kvalitet, etc.

När vårt sandfiltersystem används kan kaminen placeras upp till 10 meter från badtunnan. Cirkulationspumpen till reningsverket pumpar runt vattnet mellan kamin och tunna.

En tumregel är att kamin och reningsverk alltid ska placeras lägre än vattenytan i badtunnan för att undvika luftfickor i systemet. Sandfilterpumpen kan placeras upp till 4 meter lägre än tunnans botten (till exempel i källaren). Polyesterfilterpumpen ska inte placeras lägre än 0,5 meter under tunnans botten.

Sommartid går det bra att hålla en temperatur på upp till 38-39 grader med 3 kW elvärmare. Vintertid räcker inte den effekten för att hålla den temperaturen. En elvärmare 3kW fungerar utmärkt som ett frostskydd vintertid. Inställd på 5-7 grader förhindrar den att vattnet i tunnan fryser under den kallaste perioden. (Viktigt är då att cirkulationen alltid är igång samtidigt).

Vi levererar normalt alla tunnor utan förborrade hål för genomföringarna. Det ger dig som kund möjlighet att sätta in- och utlopp där det bäst passar er inbyggnad. Vi levererar givetvis tunnan förborrad om ni vill det.

Det behövs alltid ett in- och ett utlopp i tunnan eftersom värmekällan är placerad på utsidan oavsett typ av värmare. Den nedre anslutningen(normalt placerad i botten eller långt ner i sida på tunnan) används som avtappning. En T-koppling kan monteras på nedre utloppet för att underlätta tömning av tunnan.

Vi har valt att tillverka terrasspoolen i polyetenplast, dels för att det är en miljövänlig och återvinningsbar plast, dels för att den är beständig mot kemikalier, böjbar och köldtålig. Dessa kvaliteter medför att poolen är hygienisk, lättskött och mycket hållbar. Gjutmetoden gör att det, till skillnad från glasfibergjutna produkter, inte finns några skarvar eller olika lager i plasten. Det betyder att det är samma färg och material rakt igenom hela tunnan. Att den dessutom har mycket bra motståndskraft mot solljus gör att den kommer att hålla sig snygg i många år.

Att bada i en badtunna vintertid är en underbar upplevelse som vi rekommenderar alla att prova. Terrasspoolen är särskilt framtagen och optimerad för att passa bad året runt. Men självklart är det vissa saker man måste tänka på så länge som det är minusgrader ute, oavsett om man vill bada eller inte.

Vill man använda tunnan vintertid, skall cirkulationen i systemet alltid vara på och temperaturen på vattnet inte understiga ca 5 grader, för att inte riskera en ispropp. Beroende på hur man isolerat systemet och hur kallt det är ute så tar det lite olika lång tid för temperaturen att sjunka ned till 5 grader efter ett bad. Allt ifrån någon/några dagar till ett par veckor. Om det finns risk att badet blir för nedkylt mellan badtillfällena, kan man höja temperaturen genom att elda i kaminen eller använda en elvärmare som frostvakt. Man ställer då in värmaren att starta vid ca 5 grader, som sedan kommer att hållas fram till nästa bad. Kaminen får aldrig eldas om vattnet inte cirkulerar och man misstänker ispropp.
Om badet inte ska användas under en längre period eller står utan uppsyn, (i händelse av strömavbrott), tömmer man systemet på vatten och tar in ev. filterpump till ett frostfritt utrymme.

Koppla loss filter, kamin och eventuell elvärmare. Ställ in delarna i ett frostfritt utrymme tills alla isproppar tinat. Frysta slangar som inte går att ta loss enkelt kan tinas genom att förslagsvis spola varmt vatten genom dem till exempel med hjälp av en trädgårdsslang. När alla delar är upptinade och eventuella skador är åtgärdade kan delarna monteras tillbaka. Det är viktigt att man försäkrar sig om att vattnet cirkulerar som det ska i hela systemet, innan man börjar elda i kaminen igen.

Ja, poolkemikalier förhindrar bakterietillväxt. Reningsverket tar bara bort skräp och smuts. Poolkemikalier och reningsverk tillsammans säkerställer en bra badmiljö. Som desinfektionsmedel är klor det vanligaste alternativet. Klorvärdet skall vara mellan 0,5 och 1,0 PPM. Klor förbrukas kontinuerligt, dels genom påverkan av solen, dels av oxidation av de partiklar som skall oskadliggöras. Därför måste man kontinuerligt tillsätta klor. pH-värdet skall vara 7,2-7,6 i en pool. Om pH-värdet är för lågt kan det ge ögon- och hudirritationer och kan förorsaka korrosion på poolens tillbehör och utrustning. Om det är för högt reduceras kloreffekten och algtillväxten ökar snabbt.